Spracoval Ján Guba.
Dejiny Pivnici

Nachádza sa v Báčke vo Vojvodine (SRJ), v obci Báčska Palanka, vzdialená od Nového Sadu 50 km na severozápad, od Báčskeho Petrovca v tom istom smere 25 km.

Pivnica sa prvýkrát spomína roku 1650 ako pustatina. Ako osada bola založená 28. augusta 1690 počas veľkého sťahovania Srbov. Dňa 1. júla 1790 aj Slováci dostali povolenie osídľovať Pivnicu. Srbský pravoslávny kostol bol vystavaný roku 1746 a roku 1791 bola vybudovaná prvá slovenská fara a kúpený prvý zvon. Od 1. októbra 1791 sa začala písať matrika narodených. Prvý slovenský kostol bol vybudovaný roku 1800 a terajší v rokoch 1824-1826. Dňa 2. februára 1868 bola založená Vzájomná pomocnica a 1. novembra aj pomocná sypáreň. Prvý jarmok v Pivnici bol 17. apríla 1872. Roku 1890 sa začala komasácia chotára a roku 1891 vystavba obecného domu. Dňa 2. mája 1909 bolo prvé divadelné predstavenie. 1. februára 1910 bola otvorená filiálka Petrovskej sporiteľne; 20. júla 1913 založené Hospodárske a úverové družstvo; roku 1919 Slovenský spevokol a Slovenská obchodná spoločnosť a 11. novebra 1929 Mliekárske družstvo. Prvá elektrická žiarovka zasvietila 19. decembra 1924.

1. januára 1933 bol založený Miestny odbor Matice slovenskej v Juhoslávii (obnovený bol 31. marca 1991). Roku 1952 bol dokončený Družstevný dom, ktorý sa stal dejiskom kultúrnych podujatí. 23. mája bolo prvé vystúpenie folklórneho súboru V pivnickom poli a prvé Stretnutie v pivnickom poli bolo roku 1966. Dňa 10. apríla 1994 bolo založené Ochotnícke divadlo Janka Čemana a roku 1995 prebiehal prvý festival DIDA.

Roku 1880 Pivnica mala 4 421 obyvateľov, roku 1900 4 947 a roku 1953 až 5 653. Podľa sčítania obyvateľstva roku 1991 v Pivnici žilo 4 382 občanov (3 524 Slovákov, 660 Srbov, 100 Juhoslovanov, 35 Rómov atď.)