SLOVENSKÝ KULTÚRNO UMELECKÝ SPOLOK PIVNICA
 

OCHOTNÍCKE DIVADLO JANKA ČEMANA
 

Obrazy Zuzany Pudelkovej


Prehliadka krojov

V nedeľu 21. októbra 2007 roku padinský Spolok žien v spolupráci s Domom kultúry Michala Babinku predstavil etnografický projekt pod názvom Oživovanie spomienok z minulosti starých Padinčanov, pozostávajúci z módnej prehliadky starodávnych ľudových krojov, tematického hudobno-scénického progamu a výstavy starých fotografií a nástenných kuchárok. Udalosť sa začala v popoludňajších hodinách príchodom hostí, obchôdzkou etno-domu a otvorením dvoch výstav v budove Miestneho spoločenstva. Vystavené desiatky starých rodinných fotografií boli úvodom do prehliadky tradičných krojov. V podobe módnej prehliadky bola na javisku padinského DK usporiadaná prehliadka tradičných slovenských ľudových krojov z konca 19. a začiatku 20. storočia. V pestrej prehliadkovej výprave sa zúčastnili aj predstavitelia z Pivnice.

>
Spevácka ženská skupina Nádeje
pri spolku žien v Pivnici

Nádeje boli založené 16.04.2004 roku v Pivnici pri spolku žien, počtom 18 členiek, ktoré sa pravidelne nacvičujú dva krát do týždňa. Cieľom pestovať duchovné a cirkevné piesne upravené pre spevokoly ako i ľudové pôvodné slovenské piesne. Prvé vystúpenie mali pri otváraní výstavy kvetov 29.05.2004 roku v Pivnici a 9.08.2004 roku v cirkevnom zbore v Zreňanine, kde predniesli 10 piesní. A tak sa začalo rozbiehať ich ochotníctvo na duchovno-kultúrnom poli. Vystúpili i v Iloku na slávnostiach ako i v Kovačici, v B.Palanke a v Šafáriku v Novom Sade. Prvé výročie oslávili slávnostne, kde sa Pivničanom predstavili piesňami z CD-čka a audiokazety, ktoré nahrali pre tento malý jubileum. Na CD-čku a kazete majú nahraných 20 duchovných piesní.


Členkami tejto speváckej skupiny sú:
 • Anna Stojnevová-hudobný odborník
 • Anna Valašeková- vedúca
Speváčky:
 • Miluška Macková
 • Jarmila Čobrdová
 • Anka Benková
 • Anka Žihlavsková
 • Juliana Naďová
 • Jarmila Záskalická
 • Tatiana Chrčeková
 • Anka Kunčáková
 • Božena Šusterová
 • Jarmila Valentíková
 • Juliana Rumanová
 • Olina Mocková
 • Anna Pintírová
 • Zuzana Valentíiková
 • Anna Šusterová
 • Želmíra Náhliková
 • Miluška Beláňová
 • Zdenka Valentíková