Pivnická matrikaRegister of Pivnice
sobášenýchMarriage index
1795-1940


Zadajte aspoň jedno kľúčové slovo / Enter at least one keyword
Môžete zadať iba časť priezviska / You may enter only part of the surname
Priezvisko ženícha/ Surname of the groom
A/ AND
Alebo/ OR
Priezvisko nevesty/ Bride's surname
Rok sobáša od/ Year of marriage from do/to
Zadajte aspoň jedno kľúčové slovo / Enter at least one keyword