Zemepísná poloha Pivnice

Pivnica sa nachádza na 19 ° a 27` východnej zemepisnej dlžky a na 45 ° 28` severnej zemepisnej šírky, v nadmorskej výške 84 m.

Osada pôvodne nebola na tom isto mieste, ako je dnes. Prva založena osada srbská Pivnica bola pôvodne v tej časti chotára, kadiaľ sa tiahne tzv. rímsky násyp, ktorého časti jestvujú dodnes. Osada bola tam len krátko. Obyvatelia sa presťahovali na výhodnejšie miesto a založili osadu - terajšiu Pivnicu. Táto osada sa volala Stará Pivnica na rozdiel od Novej Pivnice, ktoru založili Slováci.

Po založení slovenskej osady sa spočiatku použival názov v množnom čisle - Pivnice, ktorý zahrnoval aj Starú aj Novú Pivnicu.

Pozrite si polohu na Google maps

Susedné obce su : z východu Despotovo, s pravoslávnym obyvateľstvom srbským , zo severovýchodu Savino Selo, sčasti s evanjelickým obyvateľstvom stredoslovenského nárečového typu a kolonistami z Bosny a iných krajov Juhoslávie, pred druhou svetovou vojnou s nemeckým obyvyteľstvom. Zo severu Ruský Kerestur, s gréckokatolíckym obyvateľstvom rusinskym, zo severozápadu Laliť so srbským obyvateľstvom a slovákmi stredoslovenského nárečového typu , zo západu Ratkovo, s kolonistami z Čiernej Hory a Bosny, pred druhou svetovou vojnou s nemeckým obyvateľstvom, s juhozápadu Parage, so srbským obyvateľstvom, z juhu Silbaš, so Srbmi a Slovákmi stredoslovenského nárečového typu.